Αν και η Καστανιά είναι ένα δέντρο που αξιοποιεί φτωχά εδάφη , για να δίνει σταθερή και ικανοποιητική κάθε χρόνο παραγωγή , έχει ανάγκη από μία πλήρη και ορθολογική ετήσια λίπανση.
Η καστανιά είναι ένα δέντρο απαιτητικό σε άζωτο (Ν) και κάλιο (Κ).
Βασική Λίπανση
Η βασική λίπανση έχει σαν σκοπό την δημιουργία ενός ικανού αποθέματος θρεπτικών στοιχείων στην εδαφική περιοχή της ριζόσφαιρας των φυτών ώστε
να ευνοείτε η ανάπτυξη τους.Στην καλλιέργεια της καστανιάς  η ενσωμάτωση των βασικών λιπασμάτων στο έδαφος γίνεται με μία κοινή άροση στο τέλος του χειμώνα και με το λιώσιμο και τον τελευταίων χιονιών διότι υπό άλλες συνθήκες υπάρχει πιθανότητα να εκπληθούν. Καλό είναι ανα 3-4 χρόνια να γίνεται ανάλυση εδάφους για τον καλύτερο προσδιορισμό των ποσοτήτων και των στοιχείων που πραγματικά απαιτούνται.

Τα 3 βασικά λιπάσματα είναι το άζωτο (Ν), το φώσφορο (P) και το κάλιο (Κ).
Η βασική λίπανση περιλαμβάνει: 
Αζωτούχος λίπανση (Ν), το άζωτο είναι το κύριο στοιχείο για την παραγωγικότητα της καστανιάς με το δέντρο να αντιδρά πάντα θετικά στην αζωτούχο λίπανση.Υπερβολική όμως λίπανση (Ν) μειώνει την καρπόδεση και οψιμίζει την ωρίμανση. Στον καστανεώνα Κόλλια χρησιμοποιούμε (Ν) σε μορφή νιτρικής αμμωνίας (33,5-0-0)  σε 3 ισόποσες δόσεις όπως θα δούμε και αναλυτικά παρακάτω.

 1. Φωσφορική λίπανση (P), o φώσφορος είναι δυσδιάλυτο στοιχείο που δύσκολα κινείτε στο έδαφος και για τον λόγο αυτό πρέπει να τοποθετείτε όσο το δυνατόν πιο κοντά στην μελλοντική ριζόσφαιρα της καστανιάς. Στον καστανεώνα Κόλλιας κατά την φύτευση των νέων δέντρων και σε βάθος ενός μέτρου εφαρμόζουμε 250-350γρ (P) τα οποία σκεπάζονται με μαλακό γόνιμο χώμα και από πάνω φυτεύετε το δέντρο. όταν το ριζικό σύστημα αναπτυχθεί θα έχει επάρκεια φωσφόρου για τα πρώτα 5-7 χρόνια.
 2. Καλιούχος λίπανση (Κ), το κάλιο είναι πιο ευκίνητο στοιχείο σε σχέση με το (P). Στον καστανεώνα Κόλλιας χρησιμοποιούμε (Κ) σε μορφή θειικό καλιομαγνήσιο (0-0-30+10Mg) το οποίο επιδρά θετικά κυρίως στην α) αύξηση του βάρους του καρπού, β) αύξηση της παραγωγής και γ) προσδίδει έναν βαθμό ανθεκτικότητας σε αβιοτικούς παράγοντες (ξηρασία, πάγος κτλ).
 3. Οργανική λίπανση, ‘όταν η περιεκτικότητα του εδάφους σε οργανική ουσία είναι μικρότερη από 2%, τότε πρέπει να ενσωματωθούν 3-4 τόνοι χωνεμένης κοπριάς / στρέμμα και σε απόσταση ενός μέτρου από τους κορμούς ώστε να βελτιωθεί η γονιμότητα του εδάφους.
 4. Προσθήκη ασβεστίου, αν και η καστανιά προτιμά όξινα εδάφη, οι απαιτήσεις της σε ασβέστιο είναι πολύ σημαντικές όταν το  PH είναι χαμηλό (PH 4-5) πρέπει να ενσωματωθούν τουλάχιστον 300kg/στρέμμα λειοτριβημένου ασβέστη 20kg/ δέντρο ώστε να διορθωθεί το PH. Αν το (PH 5-5,5) τότε 100-150 kg/στρέμμα . Το ασβέστιο δεν πρέπει να τοποθετείτε μαζί με την κοπριά αλλά κατά το καλοκαίρι
Σύμφωνα με μελέτες έχει προσδιοριστεί πως για κάθε 1 τόνο καρπών αποδεσμεύονται από το έδαφος τα παρακάτω στοιχεία:
 1. 9,8 Kg Άζωτο (Ν)
 2. 8,4 Kg Κάλιο (Κ)
 3. 1,5 Kg Φώσφορος (P)
 4. 1,1 Kg Ασβέστιο (ca)
 5. 0,7 Kg Μαγνήσιο (Mg)
Βάση των παραπάνω πληροφοριών και σύμφωνα και με τις εδαφολογικές αναλύσεις που έχουν γίνει στο κτήμα Καστανεώνας Κόλλιας έχουμε καταλήξει στην παρακάτω λίπανση.
 1. Η βασική λίπανση να εφαρμόζεται  στα μεσα με τέλη Μαρτίου.
 2. Το φώσφορο μια φορά ανα 3 χρόνια
 3. Το άζωτο (Ν) σε μορφή Νιτρικής αμμωνίας σε 3 ισόποσες δόσεις και πάντα πριν από βροχή
 • Τέλη Μαρτίου – αρχές Απριλίου, ώστε να ευνοηθεί η έναρξη της βλάστησης
 • Μέσα Μαΐου -Τέλη Μάιου, ώστε να ευνοηθεί η επιμήκυνση της νεαρής βλάστησης
 • Τέλος Αυγούστους-αρχές Σεπτεμβρίου, για να ευνοηθεί ο αποθησαυρισμός των θρεπτικών στοιχείων που θα χρησιμοποιηθούν την επόμενη περίοδο.
Τα στοιχεία που θα ενσωματωθούν σε κάθε στρέμμα είναι 10Kg(N), 5(P), 12Kg(K) αλλά εμείς στον πίνακα λιπασμάτων θα τα δούμε πως διανέμονται σε κάθε δέντρο και ανάλογα με την ηλικία του.
Όπως βλέπουμε παραπάνω δεν χρησιμοποιούμε μικτά λιπάσματα (όπως 11-15-15, 15-15-15 ) διότι θέλουμε να ρίχνουμε το κάθε στοιχείο στην σωστή αναλογία. Στα νεαρά όμως δέντρα 2-3-4 χρονών κατα τους καλοκαιρινούς μήνες και ανα 20 μέρες μαζί με την άρδευση ρίχνουμε και από 10-15γρ 20-20-20 υδατοδιαλυτό ώστε να του δώσουμε την απαραίτητη τροφή για ανάπτυξη.
ΠΗΓΗ: Καστανεώνας Κόλλιας.
Share