Φυτοκάλυψη στη Δενδροκομία ως τεχνική αύξησης γονιμότητας του εδάφους

 Παναγιώτης Γ. Ξαφάκος – Ειδικός Δενδροκόμος ειδικευθείς στο Instituto Sperimentale di Frutticoltura (Verona, Italia)
Φυτοκάλυψη στη Δενδροκομία ως τεχνική αύξησης γονιμότητας του εδάφους

Η φυτοκάλυψη (cover crops) είναι μια μοντέρνα τεχνική που συνίσταται στις δενδροκομικές καλλιέργειες, με απώτερο σκοπό την αύξηση γονιμότητας του εδάφους (photo 1).

Αποτελέσματα των τελευταίων ερευνών αποδεικνύουν ότι, τα πλεονεκτήματα αυτής την πρακτικής έχουν καλούς οιωνούς, τόσο για την γεωργία όσο και για το περιβάλλον.

Fytokalypsh 1

Ειδικότερα η μέθοδος αυτή προσφέρει:

✔ αύξηση της οργανικής ύλης στο έδαφος.

✔ επιβράδυνση των διαβρωτικών φαινομένων.

✔ τη διατήρηση της περιεκτικότητας σε νιτρικό άζωτο.

Η τεχνική της φυτοκάλυψης, πραγματοποιείται με την εγκατάσταση μίγματος σπόρων στο ενδιάμεσο χώρο των διαδρόμων του οπωρώνα, για τον εμπλουτισμό του σε οργανική ουσία (περιοχή Σκύδρας η οργ.ουσία <3.5%).

Τα θετικά αυτής την τεχνικής είναι ότι, η βλάστηση μειώνει την ταχύτητα κίνησης του νερού στην επιφάνεια του εδάφους κατά την επιφανειακή απορροή, με συνέπεια ναμειώνεται η διαβρωτική ικανότητα του απορρέοντος νερού.Fytokalypsh 2

Το ριζικό σύστημα της βλάστησης λειτουργεί ως συνδετικός ιστός του εδάφους, με αποτέλεσμα να δρα προστατευτικά για το έδαφος.

Καθοριστικό ρόλο σ’ αυτήν διαδικασία έχει η περιεκτικότητα του μίγματος σπόρων από είδη ψυχανθών. (photo 2) 

Τα παραπάνω έχουν την ιδιότητα να συμβιούν με αζωτοβακτήρια στο ριζικό τους σύστημα, τα οποία δεσμεύουν το άζωτο της ατμόσφαιρας.

Οι ποσότητες αυτές μπορούν να αφαιρεθούν από τη λίπανση της επόμενης καλλιέργειας, με αντίστοιχη μείωση του κόστους παραγωγής. 

Ο συνδυασμός αγρωστωδών και ψυχανθών για καλλιέργειες φυτοκάλυψης δίνει σημαντικά πλεονεκτήματα καθώς, τα αγρωστώδη αναπτύσσονται γρήγορα το φθινόπωρο και καλύπτουν σε μικρό χρόνο το έδαφος (προστασία από διάβρωση). Ενώ τα ψυχανθή αναπτύσσονται αργότερα στις χαμηλές θερμοκρασίες του τέλους του φθινοπώρου και του χειμώνα.

Επομένως μίγματα των δύο δίνουν καλά αποτελέσματα τόσο ως προς την προστασία του εδάφους από τη διάβρωση, την απορρόφηση του υπολειμματικού αζώτου και τηδέσμευση αζώτου από την ατμόσφαιρα από τις ρίζες των ψυχανθών.

Η καλλιέργεια φυτοκάλυψης μπορεί να συγκομιστεί και να δώσει ένα συμπληρωματικό εισόδημα στον παραγωγό ως ζωοτροφή. Είτε μπορεί να αφεθεί στο χωράφι ως χλωρή λίπανση που θα αυξήσει την οργανική ουσία του εδάφους και θα προσφέρει θρεπτικά Fytokalypsh pinakasστοιχεία στην επόμενη καλλιέργεια με μείωση του κόστους των λιπασμάτων.

Σκύδρα, Οκτώβριος 2017

Παναγιώτης Γ. ΞΑΦΑΚΟΣ
Ειδικός Δενδροκόμος ειδικευθείς στο Istituto Sperimentale di Frutticoltura (Verona, Italia)

πηγη:blog.farmacon.gr

Share