Κάτοχοι Αδείας Φυτωρίου
Πασχάλης Ι. - Αριθ. Μητρώου αδείας ΥΑΑΤΚΓ/108/Α' ΥΑΑΤΚΓ/157/Β' ΥΑΑΤΚΓ/185/Δ'
Πασχάλης Σ. - Αριθ. Μητρώου αδείας ΥΑΑΤΚΓ/114/Α'  
Μπάπκα B. Σύζυγος Πασχάλη Δ. Α-62, τύπου Β-75 & τύπου Δ-102
ΦΥΤΟΫΓΕΙΝΟΜΙΚΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ
Π.Δ.30/2006(Α’28) Αριθ. Μητρώου 59013008

Copyright © 2014. All Rights Reserved.